wave

Tussen- buitenschoolse opvang

De overblijf
De overblijf heet officieel 'tussenschoolse opvang' (tso). De tussenschoolse opvang is de opvang van kinderen tussen de middag op school. Onder de naam 'Lunchtijd' verzorgt STOL, Stichting Tussenschoolse Opvang Leiderdorp, de overblijf op 8 scholen in Leiderdorp en op Ter Does in Hoogmade. De tijden van de opvang zijn gelijk aan de pauzetijden van de school. Tijdens de tso eten de kinderen de door henzelf meegebrachte lunch én kunnen ze (buiten) spelen. Het overblijfteam bestaat uit vrijwilligers en gediplomeerde pedagogisch medewerkers van FloreoKids.  
 
Goede communicatie
Goede communicatie met ouders en school vinden wij belangrijk. Iedere school heeft daarom een coördinator die optreedt als aanspreekpunt en de controle heeft over de dagelijkse gang van zaken.  

Coördinatie
Voor alle dagelijkse- en praktische zaken betreft de overblijf:
lunchtijd@floreokids.nl  of via whatsapp  06-34563308.

september als coördinator op Ter Does coterdoes@lunchtijd-leiderdorp.nl 
Omdat zij ook werkzaam is bij BSO de Blokhut is zij een bekend gezicht in de school.

Vast of flex
Voor het overblijven van uw kind(eren) zijn er twee manieren; een vast abonnement of een flex.

Vast abonnement
Als uw kind het hele jaar door op vaste dagen overblijft, kiest u voor de voordeligste manier: een vast abonnement. De bedragen voor het vaste abonnement worden maandelijks geïnd. We gaan uit van 38 schoolweken. Voordeel van deze manier van berekenen is dat de bijzondere vrije dagen -zoals sportdagen, schoolreisjes en studiedagen-niet apart hoeven te worden aangemeld door de school, maar automatisch in het systeem worden ingevoerd.
De tarieven voor het schooljaar 2021-2022 staan in onderstaand schema.
Kosten
Vast overblijven per jaar               Jaarprijs               Maandprijs *

1 dag in de week                             €  98,--                 €  9,80
2 dagen in de week                         € 196,--                 € 19,60
3 dagen in de week                         € 294,--                € 29,40
4 dagen in de week                         € 392,--                € 39,20

*de maandprijs is gebaseerd op 10x per jaar een incasso; van september tot en met juni.

Flex-abonnement
Als uw kind af en toe gebruik wil maken van onze overblijfdiensten kunt u kiezen voor een flex-abonnement. U geeft 's ochtends via een inschrijflijst op school aan dat uw kind extra komt en betaalt per keer een bedrag van € 3,00.
Inschrijven
Indien u gebruik wilt maken van onze overblijfdiensten dient u uw kind in te schrijven via een inschrijfformulier. Op dit formulier machtigt u ons om het te betalen bedrag van uw rekening af te schrijven. Ook voor een flex-abonnement moet u uw kind(eren) inschrijven. Wilt u meerdere kinderen gebruik laten maken van het flex-abonnement dient u elk kind apart in te schrijven. Een inschrijfformulier vindt u op onze site of kunt u krijgen op school. 
www.floreokids.nl/kinderopvang/tussenschoolse-opvang
 
Overblijfkracht worden?
Zonder vrijwilligers kunnen wij de overblijf op Ter Does niet blijven uitvoeren. Daarom zijn we dringend op zoek naar nieuwe overblijfkrachten die op flexibele basis inzetbaar zijn voor de overblijf.
Als overblijfkracht blijven uw kinderen gratis over op de dag dat u de overblijf op school doet. Tevens ontvangt u een vrijwilligersvergoeding per keer en u kunt kosteloos deelnemen aan pedagogische workshops zoals 'jongensgedrag', praktische EHBO', 'Sport en spel' etc.

Heeft u interesse om één of meer dagen per week mee te helpen bij de overblijf van Ter Does of vragen hierover? Neem dan contact op met Eveline Waardenburg lunchtijd@floreokids.nl of app 'overblijfkracht' naar 06-34563308
 

Buitenschoolse opvang De Blokhut

Bent u op zoek naar buitenschoolse opvang, vakantieopvang, peuterspeelzaal of dagopvang? Binnen de gemeente Kaag en Braassem biedt FloreoKids al deze varianten aan. FloreoKids is een maatschappelijk betrokken kinderopvangorganisatie, die in 1967 als SKL gestart is met een peuterspeelzaal in Leiderdorp. FloreoKids heeft VE-peuterspeelzalen, peuteropvang, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang in Leiderdorp, Leiden, Oegstgeest, Hoogmade en Woubrugge. VSO de Kraaiende Haan en BSO De Blokhut hebben in onze
school een eigen mooie ruimte voor buitenschoolse opvang en vakantieopvang.  Alle kinderen van groep 1 t/m 8 zijn welkom bij FloreoKids. Per dag begeleiden twee enthousiaste en betrokken pedagogisch medewerkers de kinderen tijdens de opvang.  

In een ongedwongen sfeer ontbijten de pedagogisch medewerkers tijdens de VSO met de kinderen en doen vervolgens nog wat leuke activiteiten voordat de schooldag begint. Bij de BSO luisteren de medewerkers graag naar de verhalen over de schooldag en bedenken zij leuke binnen- en buitenactiviteiten. Bovendien trekken zij er regelmatig met de kinderen op uit. Met name in de vakanties; dan is er nog meer ruimte voor leuke activiteiten en uitstapjes. De kinderen mogen bij FloreoKids meedenken over de activiteiten en worden betrokken bij de aanschaf van speelgoed. FloreoKids vindt ouder- én kinderparticipatie belangrijk. 
Kinderen van 0-4 jaar zijn van harte welkom op kinderdagverblijf de Bonte Koe, iedere dag zijn wij geopend van 7.30-18.30 uur. Als uw kind twee jaar wordt kunt u er ook voor kiezen om uw kind één of meerdere ochtenden in de week naar peuterspeelzaal De Barg te brengen. op de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf wordt voorschoolse educatie (VE) aangeboden. Het doel van deze educatie is kinderen spelenderwijs vaardigheden bij brengen, die o.a. zorgt voor een soepele overgang naar de basisschool.

Nieuwsgierig geworden? Loop eens binnen voor
een kijkje op De Blokhut. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met het Centraal Bureau via 071-5817777 of kijk op onze website: www.floreokids.nl.