wave

Medezeggenschapsraad


De MR zet zich in voor een veilige en goede leeromgeving voor de kinderen van Ter Does. De leden van de MR denken mee over de beste indeling van de klassen en over een zo efficiënt mogelijke inzet van de beschikbare financiële middelen. Daarnaast buigen zij kritisch over de voortgang met betrekking tot de doelstellingen van de schoolleiding.

Samenstelling Medezeggenschapsraad schooljaar 2021-2022 (mr.terdoes@wijdevenen.nl

Mw. Linda Chaudron                            voorzitter
slhoogenboom@gmail.com                   

Mw. Joke Baak                                     lid
j.baak@wijdevenen.nl   

Mw. N. van Uffelen                                lid
n.vanuffelen@wijdevenen.nl 

Mw. Emely Rimmelzwaan                      secretaris
rimmelzwaan3@gmail.com

Vertrouwenspersoon voor de ouders is Annemieke Looijenstein.