wave

Groep 5-6

De groep van juf Wendy

Groep 5 - 6 bestaat dit schooljaar uit 12 leerlingen in groep 5 en ook 12 leerlingen in groep 6.

Welkom op de pagina van groep 5/6. De groep van  juf Fleur.  In deze groep gaan we verder met de vakken Taal, Spelling, Technisch Lezen en Begrijpend Lezen. Ook gaan we door met Engels op gebied van spreek-, luister- en leesvaardigheid en behandelen we allerlei uitdagende thema's van Faqta. (een combinatie van Natuuronderwijs, Aardrijkskunde, Techniek en Geschiedenis)
In groep 5 gaan we aan de slag met de basis van Topografie. (hoe ziet een kaart eruit, hoe kun je de weg vinden op een kaart of plattegrond etc.) In groep 6 starten we echt met Topografie en gaan we aan de slag met de kaart van Nederland. Tegelijkertijd worden de atlasvaardigheden getraind. Minimaal een keer per week krijgen de kinderen huiswerk mee naar huis. In deze klas gaan we van het voorjaar tot halverwege het najaar een keer in de week aan de slag in de Tiny Forest en/of de schooltuin. Natuurlijk wordt de eigen oogst gezamenlijk in de keuken tot iets lekkers bereid en samen opgegeten.
Vanzelfsprekend wordt er het hele jaar ook gewerkt aan het verbeteren en versterken van de werkhouding en de concentratie. 
Ten slotte werken we in thema's gedurende het jaar, waarbij de creatieve vakken en muziek ook binnen deze thema's aan bod komen. Bij ieder thema krijgt een kunstobject en een gedicht wekelijks onze speciale aandacht.