wave

Groep 4/5a

De groep van juf Suzanne en juf Pauline

Welkom op de pagina van groep 4/5. De groep van juf Suzanne en juf Pauline.

In groep 4/5 leren de kinderen een heleboel nieuwe dingen. Zo maken ze kennis met een aantal nieuwe vakken zoals spelling, taal en begrijpend lezen. Gaan we verder werken het verbeteren en verdiepen van de werkhouding, concentratie en de zelfstandigheid van de leerlingen.
 
Verder maken we met lezen veel leeskilometers. Lezen en begrijpend lezen vormen namelijk de basis voor alle vakken. Aan het begin van groep 4 ligt de focus vooral op het technisch lezen. Later in het jaar komt hier begrijpend lezen bij.
Met rekenen in groep 4, gaan we verder met het automatiseren van de getallen tot en met 10 en daarna tot 20, klokkijken en vanaf de kerst zijn we zijn druk in de weer met de tafels.
In groep 5 verdiepen we ons in de rest van de vakken. Ook hier maken we veel leeskilometers. Met rekenen in groep 5 gaan we door met het automatiseren en memoriseren van de tafels. We maken kennis met deelsommen, eigenlijk al heel vlot na de start in groep 5. Daarom is het heel belangrijk dat we de tafels goed blijven oefenen. De getallen tot en met 1000 komen verder ook aan bod. Het vak Engels is dit jaar nieuw voor de kinderen. Dit leren ze door kennis te maken met verschillende engelstalige liedjes. We gaan dieper in op de betekenis en leren woorden die met het onderwerp te maken hebben.

In groep 4/5 kinderen krijgen iedere week huiswerk mee naar huis. Zo ziet u precies waar we in de groep mee bezig zijn en zo wordt er extra geoefend.