wave

Groep 4/5a

De groep van juf Suzanne

Welkom op de pagina van groep 4/5. De groep van juf Suzanne. 
In groep 4/5 leren de kinderen een heleboel nieuwe dingen. Zo maken ze kennis met een aantal nieuwe vakken zoals spelling, taal en begrijpend lezen. Gaan we verder werken het verbeteren en verdiepen van de werkhouding, concentratie en de zelfstandigheid van de leerlingen.
 
Verder maken we met lezen veel leeskilometers. Lezen en begrijpend lezen vormen namelijk de basis voor alle vakken. Aan het begin van groep 4 ligt de focus vooral op het technisch lezen. Later in het jaar komt hier begrijpend lezen bij.
Met rekenen in groep 4, gaan we verder met het automatiseren van de getallen tot en met 10 en daarna tot 20, klokkijken en heel het jaar zijn we zijn druk in de weer met de tafels.
In groep 5 verdiepen we ons in de rest van de vakken. Het vak Engels is dit jaar nieuw voor de kinderen. 

De kinderen krijgen iedere week huiswerk mee naar huis. Zo ziet u precies waar we mee bezig zijn in de groep en wordt er extra geoefend.