wave

Groep 3

Welkom op de site van groep 3

Welkom op de pagina van groep 3. De groep van juf Wanda en juf Nicolette. Op maandag tot en met woensdag en vrijdag staat juf Wanda voor de groep en op de donderdag juf Nicolette. Juf Nicolette is op maandag en woensdag wel te vinden op school als intern begeleider. Ook hebben we vier ochtenden in de week een onderwijsassistente; Juf Karin en juf Helen. Zij begeleiden een kind en ook kleine groepjes. Ook kinderen uit andere groepen krijgen hun aandacht. Wat fijn dat dit kan. En de muziekles eens in de twee weken op maandag, wordt gegeven door juf Jerina.
Groep 3 is een heel belangrijk jaar. We leren lezen, schrijven, rekenen; de ontwikkeling verloopt heel snel! Wat zijn de kinderen altijd leergierig en enthousiast. Ook dit jaar maken de kinderen weer reuze stappen. 

Groep 4 heeft al echte werkboeken en schriften en lezen heel wat af. Begrijpend lezen is een belangrijk vak; het komt terug in alle vakken. Ook rekenen we veel. Automatiseren tot en met 10 en daarna tot 20, klokkijken en heel het jaar zijn we zijn druk in de weer met de tafels. De kinderen krijgen iedere week huiswerk mee naar huis. Zo ziet u precies waar we mee bezig zijn in de groep en wordt er extra geoefend.